Klasse B Tilbud pakke 1 

Trinnvurdering pr. time (2 t.)                                        1 440 kr.

Sikkerhetskurs bane (4 t.)                                              3 900 kr.

Sikkerhetskurs vei (landveiskjøring)  (13 t.)                 7 900 kr.

Leie av bil til førerprøven                                              2 650 kr.

10 Kjøretimer à 45 minutter                                         6 750 kr.

                                                                    

Ordinær pris:                                                                22 640 kr.

Tilbud:                                                                           22 000 kr.

Klasse B Tilbud  pakke 4

 10 Kjøretimer kl. 07 - 16  (à 45 min.)

Ordinær pris                        6 750 kr.

Tilbud                                   6 500 kr.

Klasse B Tilbud pakke 2 

Trinnvurdering pr. time (2 t.)                                        1 440 kr.

Sikkerhetskurs bane (4 t.)                                              3 900 kr.

Sikkerhetskurs vei (landveiskjøring)  (13 t.)                 7 900 kr.

Leie av bil til førerprøven                                              2 650 kr.

10 Kjøretimer à 45 minutt (kveld)                                7 500 kr.

Ordinær pris:                                                                23 390 kr.

Tilbud:                                                                           23 000 kr.

                                                                     

Klasse B Pakke 3 

Trinnvurdering pr. time (2 t.)                                        1 440 kr.

Sikkerhetskurs bane (4 t.)                                              3 900 kr.

Sikkerhetskurs vei (landveiskjøring)  (13 t.)                 7 900 kr.

Leie av bil til førerprøven                                              2 650 kr.

Ordinær pris:                                                               15 890 kr.

Gebyrer Statens Vegvesen

Gebyr førerprøve B                1 140 kr.

Gebyr førerprøve BE                970 kr.

Gebyr førerprøve A/A1/A2    1 160 kr.

Bilde                                             80 kr.

Gebyr teoriprøve                      660 kr.

Utstedelse av førerkort             310 kr.

Gebyr til NAF-øvingsbane   1 300 kr.

Smittevernstillegg                    300 kr.

Avgift bom                                400 kr.

Klasse A Pakketilbud 1 

Trinnvurdering pr. time (2 t.)                                        1 650 kr.

Sikkerhetskurs bane inkl. gebyr NAF  (4 t.)                 5 300 kr.

Sikkerhetskurs vei (landveiskjøring)  (13 t.)                 5 800 kr.

Leie av MC til førerprøven                                            2 400 kr.

10 Kjøretime à 45 minutter                                           8 000 kr.

Ordinær pris:                                                               24 050 kr.

Tilbud:                                                                           23 000 kr.

Klasse A  Tilbud pakke 1 

Grunnkurs                                                                        990 kr.

Trinnvurdering pr. time (2 t.)                                       1 700 kr.

Sikkerhetskurs bane inkl. gebyr NAF  (4 t.)                5 500 kr.

Sikkerhetskurs vei (landveiskjøring)  (8 t.)                 7 200 kr.

Leie av MC til førerprøven                                           2 500 kr.

10 Kjøretimer à 45 minutter                                         8 500 kr.

Ordinær pris:                                                               26 390 kr.

Tilbud:                                                                          25 500 kr.

Klasse A1 Tilbud pakke 1 

Grunnkurs                                   990 kr.

Trinnvurdering pr. time (2 t.)  1 700 kr.

Sikkerhetskurs trafikk (4 t.)      5 500 kr.

Sikkerhetskurs vei (5 t.)            6 100 kr.

Leie av MC til førerprøven      2 500 kr.

10 Kjøretimer à 45 minutter    8 500 kr.

Ordinær pris:                            25 290 kr.

Tilbud:                                       24 500 kr.

Klasse A2 Pakketilbud 1 

Grunnkurs                                                                         900 kr.

Trinnvurdering pr. time (2 t.)                                        1 650 kr.

Sikkerhetskurs bane inkl. gebyr NAF  (4 t.)                 5 300 kr.

Sikkerhetskurs vei (landveiskjøring)  (13 t.)                 5 800 kr.

Leie av MC til førerprøven                                            2 400 kr.

5 Kjøretime à 45 minutter                                            4 000 kr.

Ordinær pris:                                                               20 050 kr.

Tilbud:                                                                          19 000 kr.

Klasse A2 Tilbud pakke 1

Grunnkurs                                                                         990 kr.

Trinnvurdering pr. time (2 t.)                                        1 700 kr.

Sikkerhetskurs bane inkl. gebyr NAF  (4 t.)                 5 500 kr.

Sikkerhetskurs vei (landveiskjøring)  (8 t.)                  7 200 kr.

Leie av MC til førerprøven                                            2 500 kr.

10 Kjøretimer à 45 minutter                                          8 500 kr.

Ordinær pris:                                                               26 390 kr.

Tilbud:                                                                          25 500 kr.